אירועים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים

אירועים

ינואר 2019

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
יום ג', 02 בינואר, 2018 (כל היום) עד יום ד', 02 בינואר, 2019 (כל היום)
יום ג', 20 בנובמבר, 2018 (כל היום) עד יום ה', 28 בפברואר, 2019 (כל היום)
יום א', 30 בדצמבר, 2018 (כל היום) עד יום ה', 17 בינואר, 2019 (כל היום)
יום א', 13 בינואר, 2019 - 19:00
יום א', 13 בינואר, 2019 - 20:00 עד יום ב', 14 בינואר, 2019 - 20:00
יום ב', 14 בינואר, 2019 - 10:30
יום ד', 16 בינואר, 2019 - 16:15
יום ה', 17 בינואר, 2019 - 16:30
יום ו', 18 בינואר, 2019 - 14:00
יום ג', 22 בינואר, 2019 (כל היום)
יום ד', 05 בדצמבר, 2012 (כל היום)
יום ה', 15 בנובמבר, 2012 - 16:30
יום ה', 13 בדצמבר, 2012 - 09:00
יום ו', 28 בדצמבר, 2012 - 21:00
יום ב', 31 בדצמבר, 2012 (כל היום)
יום ה', 10 בינואר, 2013 (כל היום)
יום ג', 22 בינואר, 2013 (כל היום)
יום ו', 25 בינואר, 2013 (כל היום)
יום ג', 29 בינואר, 2013 - 20:30
יום ו', 21 ביוני, 2013 (כל היום)
יום א', 10 בפברואר, 2013 (כל היום)
יום א', 03 במרץ, 2013 - 17:00
יום ב', 04 במרץ, 2013 - 13:15
יום ג', 05 במרץ, 2013 - 10:30
יום ג', 05 במרץ, 2013 - 19:00
יום ג', 12 במרץ, 2013 - 20:30
יום ה', 14 במרץ, 2013 - 17:00
יום א', 10 במרץ, 2013 - 11:00
יום ה', 21 במרץ, 2013 (כל היום)
יום ד', 06 במרץ, 2013 - 18:15
יום ד', 13 במרץ, 2013 - 14:00
יום ה', 07 במרץ, 2013 - 18:30
יום ה', 13 ביוני, 2013 - 09:00
יום ב', 25 במרץ, 2013 (כל היום)
יום ג', 02 באפריל, 2013 (כל היום)
יום א', 24 במרץ, 2013 - 17:00
יום ד', 10 באפריל, 2013 - 13:00
יום ה', 18 באפריל, 2013 - 18:30
יום ב', 06 במאי, 2013 - 09:00
יום ב', 15 באפריל, 2013 - 08:15
יום ד', 17 באפריל, 2013 - 18:15
יום ד', 01 במאי, 2013 - 16:30
יום ב', 06 במאי, 2013 - 09:00
יום ה', 09 במאי, 2013 - 13:00
יום ד', 22 במאי, 2013 - 18:30
יום ד', 22 במאי, 2013 - 10:30
יום ב', 20 במאי, 2013 - 16:15
יום ב', 13 במאי, 2013 - 11:30
יום ב', 27 במאי, 2013 - 18:00
יום ג', 28 במאי, 2013 - 15:30
יום ד', 29 במאי, 2013 - 11:45
יום ג', 28 במאי, 2013 - 12:30
יום ב', 03 ביוני, 2013 - 10:00
יום ג', 04 ביוני, 2013 - 16:30
יום ג', 04 ביוני, 2013 - 12:00
יום ג', 11 ביוני, 2013 - 19:30
יום ה', 13 ביוני, 2013 - 09:30
יום ג', 28 במאי, 2013 - 11:00
יום ה', 06 ביוני, 2013 - 08:45
יום א', 23 ביוני, 2013 - 09:00
יום א', 02 ביוני, 2013 - 08:30
יום ד', 12 ביוני, 2013 - 16:30
יום א', 23 ביוני, 2013 (כל היום)
יום א', 16 ביוני, 2013 - 12:00
יום ד', 03 ביולי, 2013 - 18:00
יום ד', 17 ביולי, 2013 - 08:15
יום ב', 08 ביולי, 2013 - 11:00
יום א', 21 ביולי, 2013 - 08:00
יום א', 17 בנובמבר, 2013 - 17:00
יום ג', 10 בדצמבר, 2013 - 18:00
יום ה', 05 בדצמבר, 2013 - 11:00
יום ב', 09 בדצמבר, 2013 - 16:30
יום ד', 11 בדצמבר, 2013 - 14:15
יום ג', 10 בדצמבר, 2013 - 16:15
יום ג', 17 בדצמבר, 2013 - 18:00
יום ד', 11 בדצמבר, 2013 - 16:45
יום ב', 09 בדצמבר, 2013 - 13:15
יום ד', 11 בדצמבר, 2013 - 14:30
יום ג', 10 בדצמבר, 2013 - 14:00
יום א', 22 בדצמבר, 2013 - 16:00
יום ג', 24 בדצמבר, 2013 - 14:30
יום ג', 31 בדצמבר, 2013 - 16:30
יום ב', 06 בינואר, 2014 - 13:15
יום ב', 13 בינואר, 2014 - 13:15
יום ה', 26 בדצמבר, 2013 - 17:30
יום ג', 24 בדצמבר, 2013 - 16:00
יום ה', 02 בינואר, 2014 - 19:00
יום ב', 30 בדצמבר, 2013 - 18:15
יום ה', 09 בינואר, 2014 - 18:30
יום ג', 07 בינואר, 2014 - 18:15
יום ב', 06 בינואר, 2014 - 16:15
יום ד', 08 בינואר, 2014 - 14:30
יום א', 26 בינואר, 2014 - 17:00
יום ב', 13 בינואר, 2014 - 17:00
יום א', 12 בינואר, 2014 - 16:00
יום ב', 24 בפברואר, 2014 - 09:00
יום ב', 17 בפברואר, 2014 - 20:00
יום ד', 19 בפברואר, 2014 - 18:30
יום ג', 25 בפברואר, 2014 - 17:00
יום ד', 26 בפברואר, 2014 - 12:30
יום ד', 26 בפברואר, 2014 - 12:30
יום ב', 24 בפברואר, 2014 - 18:00
יום ב', 31 במרץ, 2014 - 17:00
יום ד', 26 במרץ, 2014 - 16:30
יום ד', 26 במרץ, 2014 - 16:00
יום ד', 19 במרץ, 2014 - 12:00
יום ה', 20 במרץ, 2014 - 18:00
יום ג', 25 במרץ, 2014 - 14:30
יום ד', 26 במרץ, 2014 - 14:30
יום ד', 26 במרץ, 2014 - 18:15
יום ה', 03 באפריל, 2014 - 18:15
יום ה', 01 במאי, 2014 - 09:30
יום ד', 14 במאי, 2014 - 10:00
יום ב', 12 במאי, 2014 - 12:00
יום ג', 13 במאי, 2014 - 14:00
יום ג', 20 במאי, 2014 - 18:00
יום ג', 13 במאי, 2014 - 18:30
יום ג', 13 במאי, 2014 - 18:30
יום ד', 14 במאי, 2014 - 18:15
יום ב', 12 במאי, 2014 - 12:00
יום ד', 21 במאי, 2014 - 14:00
יום ב', 12 במאי, 2014 - 18:00
יום ה', 15 במאי, 2014 - 18:30
יום ה', 15 במאי, 2014 - 10:30
יום ה', 22 במאי, 2014 - 09:00
יום א', 01 ביוני, 2014 - 08:30
יום ב', 02 ביוני, 2014 - 17:30
יום א', 01 ביוני, 2014 - 14:30
יום ב', 02 ביוני, 2014 - 09:00
יום א', 22 ביוני, 2014 - 16:30
יום ג', 24 ביוני, 2014 - 09:00
יום ג', 24 ביוני, 2014 - 09:00
יום ה', 19 ביוני, 2014 - 18:30
יום ה', 12 ביוני, 2014 - 16:30
יום א', 01 ביוני, 2014 (כל היום)
יום ב', 16 ביוני, 2014 - 10:30
יום ג', 17 ביוני, 2014 - 18:00
יום א', 06 ביולי, 2014 - 09:00
יום ה', 18 בספטמבר, 2014 (כל היום)
יום א', 13 ביולי, 2014 - 14:00
יום ג', 22 ביולי, 2014 - 16:00
יום ה', 18 בספטמבר, 2014 - 17:00
יום ה', 18 בספטמבר, 2014 - 14:30
יום א', 21 בספטמבר, 2014 - 14:00
יום ד', 22 באוקטובר, 2014 - 10:00
יום ד', 10 בדצמבר, 2014 - 08:00
יום ד', 22 באוקטובר, 2014 - 17:00
יום א', 02 בנובמבר, 2014 - 15:30
שבת, 25 באוקטובר, 2014 - 09:30
יום א', 26 באוקטובר, 2014 - 12:00
יום ד', 12 בנובמבר, 2014 - 16:00
יום ג', 18 בנובמבר, 2014 - 10:45
יום ב', 10 בנובמבר, 2014 - 13:15
יום א', 02 בנובמבר, 2014 - 17:00
יום ד', 19 בנובמבר, 2014 - 17:30
יום ג', 18 בנובמבר, 2014 - 12:15
יום ב', 08 בדצמבר, 2014 - 18:00
יום ד', 19 בנובמבר, 2014 - 16:30
יום א', 16 בנובמבר, 2014 - 17:00
יום ד', 19 בנובמבר, 2014 - 09:00
יום ד', 17 בדצמבר, 2014 - 16:00
יום ד', 31 בדצמבר, 2014 - 16:30
יום ד', 03 בדצמבר, 2014 - 18:00
יום ד', 10 בדצמבר, 2014 - 17:30
יום ה', 18 בדצמבר, 2014 - 10:00
יום ד', 10 בדצמבר, 2014 - 12:00
יום ד', 17 בדצמבר, 2014 - 18:00
יום א', 14 בדצמבר, 2014 - 17:00
יום ב', 15 בדצמבר, 2014 - 13:15
יום ב', 22 בדצמבר, 2014 - 13:15
יום ד', 24 בדצמבר, 2014 - 18:00
יום ד', 24 בדצמבר, 2014 - 13:30
יום ב', 29 בדצמבר, 2014 - 13:15
יום א', 28 בדצמבר, 2014 - 17:00
יום ב', 05 בינואר, 2015 - 18:30
יום ד', 07 בינואר, 2015 - 16:30
יום ד', 14 בינואר, 2015 - 16:30
יום ד', 07 בינואר, 2015 - 18:00
יום ה', 08 בינואר, 2015 - 14:30
יום א', 04 בינואר, 2015 - 17:00
יום א', 11 בינואר, 2015 - 11:00
יום א', 11 בינואר, 2015 - 14:30
יום א', 11 בינואר, 2015 - 13:00
יום ד', 28 בינואר, 2015 - 18:15
יום א', 11 בינואר, 2015 - 17:00
יום א', 01 בפברואר, 2015 - 09:00
יום א', 18 בינואר, 2015 - 17:00
יום ג', 20 בינואר, 2015 - 16:30
יום ה', 15 בינואר, 2015 - 12:15
יום ה', 29 בינואר, 2015 - 18:15
יום ד', 21 בינואר, 2015 - 11:45
יום ג', 20 בינואר, 2015 - 10:00
יום ב', 26 בינואר, 2015 - 13:15
יום ד', 28 בינואר, 2015 - 17:15
יום א', 01 בפברואר, 2015 - 17:00
יום א', 08 בפברואר, 2015 - 17:00
יום א', 15 בפברואר, 2015 - 17:00
יום א', 22 בפברואר, 2015 - 17:00
יום ג', 10 בפברואר, 2015 - 10:00
יום א', 01 במרץ, 2015 - 17:00
יום א', 08 במרץ, 2015 - 17:00
יום א', 15 במרץ, 2015 - 17:00
יום א', 22 במרץ, 2015 - 17:00
יום א', 19 באפריל, 2015 - 17:00
יום א', 26 באפריל, 2015 - 17:00
יום א', 03 במאי, 2015 - 17:00
יום א', 10 במאי, 2015 - 17:00
יום א', 17 במאי, 2015 - 17:00
יום א', 07 ביוני, 2015 - 17:00
יום א', 21 ביוני, 2015 - 17:00
שבת, 07 במרץ, 2015 - 12:30
יום ד', 18 במרץ, 2015 - 12:15
יום א', 08 במרץ, 2015 - 17:15
יום ד', 18 במרץ, 2015 - 16:30
יום ד', 04 במרץ, 2015 - 16:30
יום ה', 12 במרץ, 2015 - 17:00
יום א', 08 במרץ, 2015 - 18:00
יום ד', 18 במרץ, 2015 - 11:45
יום א', 29 במרץ, 2015 - 18:00
יום א', 01 במרץ, 2015 - 12:30
יום ד', 01 באפריל, 2015 - 09:00
יום ד', 15 באפריל, 2015 - 14:30
יום ב', 27 באפריל, 2015 - 18:15
יום ג', 14 באפריל, 2015 - 09:30
יום ג', 21 באפריל, 2015 - 12:30
יום ב', 27 באפריל, 2015 - 17:30
יום ב', 27 באפריל, 2015 - 10:30
יום ב', 27 באפריל, 2015 - 16:30
יום ו', 08 במאי, 2015 - 09:00
יום ב', 04 במאי, 2015 - 09:00
יום ד', 29 באפריל, 2015 - 11:45
יום ה', 30 באפריל, 2015 - 17:00
יום ה', 30 באפריל, 2015 - 16:00
יום ד', 13 במאי, 2015 - 10:00
יום ג', 12 במאי, 2015 - 14:30
יום ב', 11 במאי, 2015 - 10:30
יום ד', 13 במאי, 2015 - 19:00
יום ד', 20 במאי, 2015 - 09:15
יום ה', 28 במאי, 2015 - 11:15
יום ד', 03 ביוני, 2015 - 10:30
יום א', 14 ביוני, 2015 - 10:00
יום ג', 16 ביוני, 2015 - 16:00
יום ג', 02 ביוני, 2015 - 14:30
יום א', 07 ביוני, 2015 - 12:45
יום ד', 10 ביוני, 2015 (כל היום)
יום ב', 15 ביוני, 2015 - 14:30
יום ג', 16 ביוני, 2015 - 16:30
יום א', 21 ביוני, 2015 - 09:00
יום ה', 25 ביוני, 2015 - 19:00
יום ג', 30 ביוני, 2015 - 15:15
יום א', 16 באוגוסט, 2015 (כל היום)
יום ב', 12 באוקטובר, 2015 (כל היום)
יום ה', 15 באוקטובר, 2015 (כל היום)
יום ב', 21 בספטמבר, 2015 - 16:00
יום ג', 29 בספטמבר, 2015 (כל היום)
יום א', 11 באוקטובר, 2015 (כל היום)
יום ו', 30 באוקטובר, 2015 (כל היום)
יום ג', 27 באוקטובר, 2015 - 17:30
יום א', 18 באוקטובר, 2015 (כל היום)
יום ב', 18 בינואר, 2016 - 13:00
יום ד', 11 בנובמבר, 2015 - 18:00
יום ד', 02 בדצמבר, 2015 - 10:00
יום ד', 25 בנובמבר, 2015 - 10:00
יום א', 22 בנובמבר, 2015 (כל היום)
יום ב', 07 בדצמבר, 2015 - 18:00
יום א', 13 בדצמבר, 2015 (כל היום)
יום ה', 17 בדצמבר, 2015 - 18:00
יום ה', 10 בדצמבר, 2015 - 18:00
יום ה', 17 בדצמבר, 2015 - 14:30
יום ג', 12 בינואר, 2016 - 16:30
יום ב', 04 בינואר, 2016 (כל היום)
יום ג', 12 בינואר, 2016 - 18:30
יום ד', 13 בינואר, 2016 - 14:15
יום ג', 19 בינואר, 2016 - 16:00
יום ב', 25 בינואר, 2016 - 08:30
יום ה', 25 בפברואר, 2016 - 14:00
יום ה', 25 בפברואר, 2016 - 15:00
יום ד', 16 במרץ, 2016 - 16:00
יום ב', 29 בפברואר, 2016 - 18:15
יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:00
יום ג', 23 בפברואר, 2016 (כל היום)
יום ד', 02 במרץ, 2016 - 16:30
יום ד', 09 במרץ, 2016 (כל היום)
יום ב', 28 במרץ, 2016 (כל היום)
יום ד', 16 במרץ, 2016 - 14:00
יום ג', 15 במרץ, 2016 (כל היום)
יום ד', 30 במרץ, 2016 (כל היום)
יום ב', 11 באפריל, 2016 - 18:00
יום ב', 04 באפריל, 2016 (כל היום)
יום ה', 07 באפריל, 2016 - 15:30
יום ב', 11 באפריל, 2016 (כל היום)
יום ב', 16 במאי, 2016 - 09:45
יום ג', 12 באפריל, 2016 (כל היום)
יום ד', 13 באפריל, 2016 (כל היום)
יום א', 29 במאי, 2016 (כל היום)
יום ג', 24 במאי, 2016 - 16:45
יום ה', 26 במאי, 2016 - 16:00
יום ג', 24 במאי, 2016 - 09:00
יום ג', 31 במאי, 2016 - 18:00
יום א', 05 ביוני, 2016 - 14:00
יום ב', 30 במאי, 2016 - 10:30
יום ד', 01 ביוני, 2016 - 16:30
יום ד', 08 ביוני, 2016 - 16:30
יום ב', 30 במאי, 2016 - 16:00
יום ד', 22 ביוני, 2016 - 08:45
יום ד', 08 ביוני, 2016 (כל היום)
יום ד', 15 ביוני, 2016 - 14:30
יום ה', 16 ביוני, 2016 - 19:30
יום ד', 22 ביוני, 2016 - 20:30
יום ב', 19 בספטמבר, 2016 (כל היום)
יום ג', 27 בספטמבר, 2016 (כל היום)
יום ג', 01 בנובמבר, 2016 - 10:15
יום ו', 18 בנובמבר, 2016 (כל היום)
יום ו', 11 בנובמבר, 2016 - 09:30
יום א', 13 בנובמבר, 2016 (כל היום)
יום ג', 06 בדצמבר, 2016 - 16:00
יום ג', 06 בדצמבר, 2016 (כל היום)
יום א', 11 בדצמבר, 2016 - 16:00
יום ד', 14 בדצמבר, 2016 - 09:00
יום ד', 28 בדצמבר, 2016 - 18:00
יום א', 18 בדצמבר, 2016 (כל היום)
יום ד', 21 בדצמבר, 2016 - 19:00
יום ב', 02 בינואר, 2017 (כל היום)
יום ג', 10 בינואר, 2017 - 17:00
יום א', 12 בפברואר, 2017 - 18:30
יום א', 07 בינואר, 2018 (כל היום)
יום א', 15 בינואר, 2017 - 10:00
יום ג', 17 בינואר, 2017 - 16:30
יום ד', 18 בינואר, 2017 - 16:00
יום א', 22 בינואר, 2017 - 20:30
יום ד', 25 בינואר, 2017 - 12:15
יום א', 29 בינואר, 2017 - 16:30
יום ה', 02 במרץ, 2017 - 09:00
יום ד', 08 בפברואר, 2017 - 18:30
יום ד', 01 במרץ, 2017 - 16:30
יום א', 26 בפברואר, 2017 (כל היום)
יום ד', 15 במרץ, 2017 - 19:00
יום ג', 14 במרץ, 2017 - 16:00
יום ב', 27 במרץ, 2017 - 11:00
יום ג', 21 במרץ, 2017 - 09:00
יום ד', 22 במרץ, 2017 - 18:30
יום ה', 23 במרץ, 2017 - 10:30
יום ה', 06 באפריל, 2017 - 11:15
יום ד', 26 באפריל, 2017 - 16:00
יום ג', 25 באפריל, 2017 - 17:00
יום ו', 28 באפריל, 2017 - 13:00
יום ד', 10 במאי, 2017 - 10:00
יום ג', 23 במאי, 2017 - 10:45
יום ה', 25 במאי, 2017 - 18:30
יום ד', 10 במאי, 2017 - 10:00
יום ב', 05 ביוני, 2017 - 18:30
יום ד', 17 במאי, 2017 - 16:15
יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ב', 22 במאי, 2017 (כל היום)
יום א', 04 ביוני, 2017 (כל היום)
יום א', 04 ביוני, 2017 - 16:00
יום ד', 07 ביוני, 2017 - 18:15
יום ב', 12 ביוני, 2017 - 18:30
יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ב', 12 ביוני, 2017 - 17:00
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 14:30
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 10:00
יום א', 25 ביוני, 2017 - 18:30
יום ד', 21 ביוני, 2017 - 20:00
יום א', 02 ביולי, 2017 - 12:30
יום א', 09 ביולי, 2017 - 17:00
יום א', 30 ביולי, 2017 (כל היום)
יום ב', 10 ביולי, 2017 (כל היום)
יום ב', 07 באוגוסט, 2017 (כל היום)
יום ד', 25 באוקטובר, 2017 - 19:00
יום ב', 06 בנובמבר, 2017 (כל היום)
יום א', 29 באוקטובר, 2017 - 09:30
יום ה', 09 בנובמבר, 2017 - 16:00
יום ב', 06 בנובמבר, 2017 - 12:30
יום ב', 04 ביוני, 2018 - 13:00
יום ב', 13 בנובמבר, 2017 - 16:00
יום ו', 03 בנובמבר, 2017 - 09:00
יום ג', 31 באוקטובר, 2017 (כל היום)
יום ג', 14 בנובמבר, 2017 - 12:30
יום ג', 21 בנובמבר, 2017 - 14:30
יום ג', 21 בנובמבר, 2017 - 16:00
יום א', 10 בדצמבר, 2017 (כל היום)
יום א', 03 בדצמבר, 2017 (כל היום)
יום ג', 05 בדצמבר, 2017 - 14:30
יום ד', 06 בדצמבר, 2017 - 14:30
יום ה', 07 בדצמבר, 2017 - 07:30
יום א', 24 בדצמבר, 2017 - 19:00
יום א', 14 בינואר, 2018 (כל היום)
יום ב', 15 בינואר, 2018 - 18:30
יום ב', 15 בינואר, 2018 - 16:00
יום ג', 23 בינואר, 2018 - 14:30
יום א', 28 בינואר, 2018 - 16:00
יום ד', 31 בינואר, 2018 - 11:00
יום ו', 23 בפברואר, 2018 - 09:00
שבת, 24 בפברואר, 2018 (כל היום)
יום ג', 20 במרץ, 2018 - 14:15
יום ג', 20 במרץ, 2018 - 15:00
יום ג', 20 במרץ, 2018 - 20:00
יום ב', 30 באפריל, 2018 (כל היום)
יום ד', 25 באפריל, 2018 - 17:30
יום ב', 30 באפריל, 2018 - 09:30
יום ה', 26 באפריל, 2018 (כל היום)
יום א', 29 באפריל, 2018 (כל היום)
יום ה', 10 במאי, 2018 - 12:00
יום ה', 24 במאי, 2018 - 08:30
יום ד', 30 במאי, 2018 - 10:15
יום ג', 08 במאי, 2018 - 14:15
יום ג', 15 במאי, 2018 - 18:30
יום ג', 08 במאי, 2018 - 11:00
יום ו', 11 במאי, 2018 - 09:00
יום ג', 26 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ב', 21 במאי, 2018 - 10:30
יום ד', 30 במאי, 2018 - 09:30
יום א', 10 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ג', 05 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ג', 19 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ג', 12 ביוני, 2018 - 14:30
יום א', 10 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ד', 13 ביוני, 2018 - 14:30
יום ב', 09 ביולי, 2018 (כל היום)
יום ב', 18 ביוני, 2018 (כל היום)
יום ג', 14 באוגוסט, 2018 - 18:00
יום ד', 10 באוקטובר, 2018 (כל היום)
יום א', 04 בנובמבר, 2018 (כל היום)
יום א', 21 באוקטובר, 2018 (כל היום)
יום ד', 31 באוקטובר, 2018 - 09:30
יום ד', 24 באוקטובר, 2018 - 10:15
יום ד', 31 באוקטובר, 2018 (כל היום)
יום ב', 29 באוקטובר, 2018 - 18:00
יום ב', 31 בדצמבר, 2018 - 13:00
יום ד', 14 בנובמבר, 2018 - 18:30
יום ג', 27 בנובמבר, 2018 - 20:00
יום ג', 20 בנובמבר, 2018 (כל היום)
יום ג', 20 בנובמבר, 2018 - 17:30
יום ב', 19 בנובמבר, 2018 - 10:30
יום ב', 03 בדצמבר, 2018 - 11:30
יום ד', 28 בנובמבר, 2018 (כל היום)
יום ב', 10 בדצמבר, 2018 - 10:30
יום ד', 19 בדצמבר, 2018 - 09:30
יום ג', 18 בדצמבר, 2018 - 18:00
יום ד', 16 בינואר, 2019 - 16:15