המורים המצטיינים במשאל הערכת ההוראה לסגל אקדמי בכיר לשנת תשע"ט | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

המורים המצטיינים במשאל הערכת ההוראה לסגל אקדמי בכיר לשנת תשע"ט

05/02/2020
מצ"ב רשימת המורים המצטיינים על פי משאל הערכת ההוראה לשנת תשע"ט.
 
יחד נמשיך להוביל יחד בחזית המחקר וההוראה וללמד סטודנטים חושבים ויוצרים!
המורים המצטיינים במשאל הערכת ההוראה לסגל אקדמי בכיר לשנת תשע"ט