הודעת האוניברסיטה העברית: | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הודעת האוניברסיטה העברית:

12/01/2020

.בקהילת האוניברסיטה העברית מגוון רחב של סטודנטים ואנשי סגל, מדתות שונות, מקהילות רבות בעולם, ממגזרים מגוונים. אנו תומכים בכל אחת ואחד ומכבדים את אורחות החיים של כולם
ערכי השוויון, הקבלה והסובלנות הם נר לרגלינו בעבודתנו בהוראה ובמחקר.

תמונת כתבת חדשות 
הודעת האוניברסיטה העברית: