תחרות כלל אוניברסיטאית בנושא "מיזמים סביבתיים-קהילתיים" | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

תחרות כלל אוניברסיטאית בנושא "מיזמים סביבתיים-קהילתיים"

27/11/2019

ועדת קמפוס הירוק של האוניברסיטה העברית מבקשת לקדם מיזמים סביבתיים ולסייע בפיתוח והטמעה של מיזמים אלו.

יש להגיש לתחרות מיזמים בתחום שימור סביבה, קיימות, חינוך לקיימות, שינוי התנהגותי או קידום התנהגות אחראית סביבתית.

כל גורם אוניברסיטאי (עובד, סטודנט, חוקר) רשאי להגיש הצעה/ות, הפרויקטים הזוכים ייבחרו מבין כלל המציעים על ידי וועדת התחרות.

המיזמים יכולים לצאת לפועל על ידי פעילות בשטח / שיתוף פעולה / מערכי הדרכה / ישומונים סביבתיים / קידום תחבורה חכמה / חיסכון באנרגיה / הקטנת שימוש בחד פעמי וכו'.

ניתן לרשום לתחרות מיזמים שכבר התחילו לפעול ודרוש מימון להמשך קיומם.

 

ההצעות תוגשנה עד לתאריך 1.1.2020 למייל: greencampus@savion.huji.ac.il

ניתן להגיש יותר מהצעה אחת. כמו כן, ניתן להגיש הצעה קבוצתית.

פרטים מלאים מופיעים בקישור באתר: https://greencampus.huji.ac.il/

שלושת המיזמים הזוכים יקבלו תמיכה של עד 10,000 ש"ח.

תמונת כתבת חדשות 
תחרות כלל אוניברסיטאית בנושא "מיזמים סביבתיים-קהילתיים"