הערכת מצב: עדכון לגבי הלימודים והעבודה בקמפוסים, בוקר ה-13/10 | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הערכת מצב: עדכון לגבי הלימודים והעבודה בקמפוסים, בוקר ה-13/10

13/11/2019
עדכון לשעה 7:30 בבוקר, אור ליום ד', לגבי הלימודים באוניברסיטה: 
 
לאור ההנחיות המעודכנות של פיקוד העורף, בקמפוס רחובות ובבית דגן הלימודים יתחילו בשעה 12:00. יום העבודה מתקיים כרגיל. לסטודנטים, אי נוכחות בשיעורים לא תחשב כהיעדרות.
בקמפוסים בירושלים - הלימודים ויום עבודה מתנהלים כרגיל.
 

 

 

 

 

 

הערכת מצב: עדכון לגבי הלימודים והעבודה בקמפוסים, בוקר ה-13/10