הודעה חשובה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הודעה חשובה

23/05/2019

שלום לכל קהילת האוניברסיטה העברית,

בתיאום עם משרד הבריאות, אנחנו מעדכנים כי יש חשד שסטודנט הלומד בחוגים לגיאוגרפיה וארכיאולוגיה לתואר ראשון של האוניברסיטה העברית, חלה במחלת החצבת.

העדכון הראשוני הגיע מהסטודנט עצמו אשר פנה לגורמים באוניברסיטה וכן עדכן באופן אישי וישיר את הסטודנטים, הסטודנטיות ואנשי הסגל איתם בא במגע בימים האחרונים.

לאור החשד והסיכונים העולים באם אכן מדובר בחצבת, להלן מספר הנחיות של משרד הבריאות ושל סימה טובי – העוזרת לענייני רפואה תעסוקתית באוניברסיטה העברית:

האוכלוסייה שעודכנה על ידי הסטודנט באופן ישיר:

1.     אלו שבאו במגע עם הסטודנט (אלה שעודכנו על ידי הסטודנט), מתבקשים לבדוק בפנקס החיסונים שלהם אם קיבלו שתי מנות חיסון נגד חצבת. במידה וכן הם נחשבים כמחוסנים נגד המחלה.

2.      הבאים במגע עם הסטודנט (אלה שעודכנו על ידי הסטודנט)שייתכן וחלה בחצבת אשר סובלים מליקוי אימונולוגי (נשים בהריון, חולים אונקולוגיים וכיוב') נדרשים לעדכן את הרופא המטפל שלהם.

3.      הבאים במגע עם הסטודנט (אלה שעודכנו על ידי הסטודנט) שייתכן וחלה, במידה ובתקופת הזמן של שבוע – 3 שבועות מיום המגע עמו, חשים ברע, מתבקשים לנוח בביתם, לגשת לרופא ולדווח למנהל היחידה. הגעתם לאוניברסיטה אסורה. רצוי שימנעו ממגע עם אוכלוסייה בכלל.  במידה ומישהו מרגיש ברע ופונה לקבלת טיפול רפואי, עליו לידע את הגורם המטפל שככל הנראה נחשף לחולה בחצבת.

האוכלוסייה הכללית שלא ידוע אם באה במגע ישיר עם הסטודנט שייתכן וחלה, להלן ההמלצות:

1.     במידה ויש סטודנטים/אנשי סגל שלא חוסנו, ממליצים להתחסן על פי הוראות וההנחיות של משרד הבריאות אשר נמצאות כאן: https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/Measles.aspx

2.      בכל מקרה שמישהו חש ברע, מומלץ לגשת לרופא המטפל ולעדכן שייתכן שבא במגע עם סטודנט של האוניברסיטה העברית אשר חשוד כי חלה במחלת החצבת.

 

 

עם היוודע תוצאות הבדיקות הסופיות – נעדכן את קהילת האוניברסיטה.

בכל שאלה וצורך בהבהרה, ניתן לפנות לסימה טובי, העוזרת לענייני רפואה תעסוקתית באוניברסיטה העברית simat@savion.huji.ac.il

הודעה חשובה