מכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה העברית | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה העברית

19/07/2018

לקהילת האוניברסיטה העברית,

להלן קישור למכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה העברית בנושא " תמיכה במאבק בנוגע לחוק הפונדקאות "


 

מכתב מאת נשיא ורקטור האוניברסיטה העברית