האכלה וטיפול בחתולים בקמפוס- עדכונים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

האכלה וטיפול בחתולים בקמפוס- עדכונים

08/07/2018

האוניברסיטה העברית יחד עם השירות הוטרינרי והעמותות המעורבות סיכמו על קוים מנחים לטיפול בחתולים בקמפוס.

בתיאום עם הפעילים בקמפוס, נבחרו 5 אתרים פוטנציאלים להאכלה, מיקום העמדות הוא בהיקף הפריפלי של הקמפוס בלבד.

1.      1. עמדת בגן חיצוני חברה

2.      2. בסמוך לכביש יציאת החרום בגן החיצוני של מדעי הרוח.

3.      3. עמדת חינוך-קיימת עמדה.

4.      4. במעלה הכביש היורד לאמפי מבצלאל.

5.      5. בגן הבוטני.

ההאכלה מותרת אך ורק בעמדות שנבחרו יסומנו וילוו בשלטי הכוונה אליהם .ההאכלה תתבצע על ידי נציגי המאכילים.

האוניברסיטה תסייע למאכילים באספקת מזון מסחרי יבש על פי שיקולי תקציב שיוקצה לכך,  המזון יועבר לידי המאכילים ובאחריותם לחלקו לפינות ההאכלה.

יש לציין, שהאוניברסיטה אינה מחוייבת על פי חוק לממן מזון חתולים, אך עושה זאת זה מתוך רצון טוב, מעבר למזון שיאכילו המאכילים והפעילים.

החתולים הנמצאים במתחמים סגורים ולכודים כגון: בגן הלטאה ברוח והגן המרכזי בין משפטים לרוח פרנק סינטרה ובבנינים, יילכדו בתיאום עם השירות הווטרינרי ויועברו בשיתוף המאכילים לפינות ההאכלה לאחר אקלום.
השירות הווטרינרי העירוני ייסייע לאוניברסיטה ולמאכילים בעיקור וחיסון חתולי הקמפוס.

חל איסור להאכיל חתולים בתחום הקמפוס שלא בפינות ההאכלה המוסדרות. הודעות ושילוט יפורסמו בהתאם על ידי האוניברסיטה

האוניברסיטה תדאג להוספת העמדות והסדרה הקשר מול נציגי המאכילים בתקופה הקרובה כדי שנוכל לשמור על כלל העובדים, הסגל והסטודנטים, וגם על החתולים. 

 

תמונת כתבת חדשות 
האכלה וטיפול בחתולים בקמפוס- עדכונים