הסטוריה: ישראלי מונה ליו"ר ועדת זכויות אדם של האו"ם | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הסטוריה: ישראלי מונה ליו"ר ועדת זכויות אדם של האו"ם

08/07/2018

ברכות פרופסור יובל שני מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית נבחר ליו"ר הוועדה לזכויות האדם של האו"ם בז'נבה, הגוף המפקח על ציות המדינות לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדי

תמונת כתבת חדשות 
הסטוריה: ישראלי מונה ליו"ר ועדת זכויות אדם של האו"ם