כחלק מפרויקט של האקדמיה הבריטית, שלושה חוקרים מהאוניברסיטה העברית יבחנו: כיצד צריכים עסקים להסתגל לטכנולוגיה משתנה? | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כחלק מפרויקט של האקדמיה הבריטית, שלושה חוקרים מהאוניברסיטה העברית יבחנו: כיצד צריכים עסקים להסתגל לטכנולוגיה משתנה?

מרצים מכל העולם יחקרו את עתיד המגזר העסקי ותפקידו בחברה במסגרת שלושה עשר פרויקטים מחקריים חדשים שיזמה האקדמיה הבריטית.
04/03/2018

מרצים מכל העולם יחקרו את עתיד המגזר העסקי ותפקידו בחברה במסגרת שלושה עשר פרויקטים מחקריים חדשים שיזמה האקדמיה הבריטית.

מבין עשרה נושאים שינותחו במהלך הפרויקט, יחקרו פרופ' ישי יפה, פרופ' נראון חשאי ופרופ' יוג'ין קנדל מהאוניברסיטה העברית את השאלה "כיצד צריכים עסקים להסתגל לטכנולוגיה משתנה והזדמנויות מדעיות וכיצד ישפיעו על עתיד התאגידים?"

כלל הפרויקטים, בהובלת צוותי חוקרים מאנגליה ומרחבי העולם, יחלשו על מגוון רחב של תחומים במדעי החברה והרוח, החל משיפור האמון במגזר העסקים ועד המודרניזציה, חוקי החברות, הרגולציה והמיסוי. כל צוות צפוי לייצר סקירה אקדמית מעמיקה של האתגרים בסוגיות מרכזיות העומדות בפני עולם העסקים במאה ה -21. כחלק מהתכנית "The Future of Corporation" של האקדמיה הבריטית, הפרויקט התלת שנתי נועד לפתח בסיס ראייתי לאופן בו אנו חושבים על עסקים במאה ה -21 ולבניית אמון בין העסקים לחברה.

כחלק מפרויקט של האקדמיה הבריטית, שלושה חוקרים מהאוניברסיטה העברית יבחנו: כיצד צריכים עסקים להסתגל לטכנולוגיה משתנה?