ברכות לפרופ' אלכס לובוצקי, חתן פרס ישראל בתחום חקר המתמטיקה וחקר מדעי המחשב. | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

ברכות לפרופ' אלכס לובוצקי, חתן פרס ישראל בתחום חקר המתמטיקה וחקר מדעי המחשב.

21/02/2018
ברכות לפרופ' אלכס לובוצקי על זכייתו בפרס ישראל בתחום חקר המתמטיקה וחקר מדעי המחשב.
 
מנימוקי הפרס:  
 
"פרופ' אלכס לובוצקי הוא מחשובי החוקרים בעולם בתורת החבורות. מחקריו מתפרשים על פני כל חלקיה של תורה זו: חבורות סופיות, אינסופיות, חבורות טופולוגיות, אלגבריות, אריתמטיות ועוד. לובוצקי פתר מספר נכבד של בעיות פתוחות חשובות ועבודותיו השונות פתחו מסלולי מחקר חדשים שמשכו אליהם חוקרים רבים. עבודותיו השפיעו על תחומים רבים במתמטיקה ובמדעי המחשב ובפרט על התחום של גרפים מרחיבים ושימושיהם". 
 
כבוד גדול!
 
תמונת כתבת חדשות 
ברכות לפרופ' אלכס לובוצקי, חתן פרס ישראל בתחום חקר המתמטיקה וחקר מדעי המחשב.