הפקולטה לרפואה גאה לברך את פרופ' אורנה אמסטר-חודר על זכיית במענק מטעם DIP | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הפקולטה לרפואה גאה לברך את פרופ' אורנה אמסטר-חודר על זכיית במענק מטעם DIP

הפקולטה לרפואה גאה לברך את פרופ' אורנה אמסטר-חודר ושותפיה בפקולטה ובגרמניה על זכייתם  השנה במענק  מטעם DIP - German-Israeli Project Cooperation על הנושא "Spatial and temporal regulation of macromolecular complex formation in bacteria"

עברית