כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : ישי
שם משפחה : יפה
טלפון : 025883081
דוא"ל : Yishay.Yafeh@mail.huji.ac.il
פאקס : 025881341
אתר : http://bschool.huji.ac.il/facultye/yafeh/
מחלקה : ביה"ס למינהל עסקים

    [חיפוש חדש]