כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : יגאל
שם משפחה : אראל
טלפון : 026585355
דוא"ל : Yigal.Erel@mail.huji.ac.il
פאקס : 025662581
אתר : http://earth.huji.ac.il/staff-main.asp?id=171
מחלקה : הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי כדור הארץ

    [חיפוש חדש]