כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : אורנה
שם משפחה : קופרמן
טלפון : 025494558
דוא"ל : ornak@cs.huji.ac.il
פאקס :
אתר :
מחלקה : הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

    [חיפוש חדש]