כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : שמואל
שם משפחה : וולף
טלפון : 089489942
דוא"ל : Shmulik.Wolf@mail.huji.ac.il
פאקס : 08-9462385
אתר : http://departments.agri.huji.ac.il/plantscience/staff-eng/wolf.h
מחלקה : הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

    [חיפוש חדש]