כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : ישעיהו
שם משפחה : ארקין
טלפון : 026584329
דוא"ל : arkin@savion.huji.ac.il
פאקס :
אתר : //membranelab.huji.ac.il
מחלקה : הרשות למחקר ולפיתוח, סגן נשיא למו"פ

    [חיפוש חדש]