כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : יובל
שם משפחה : שני
טלפון : 025882541
דוא"ל : yshany@mscc.huji.ac.il
פאקס : 025823042
אתר : http://law.huji.ac.il/segel.asp?staff_id=10cat=409in=409
מחלקה : הפקולטה למשפטים, לימודי משפטים

    [חיפוש חדש]