כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : ורד
שם משפחה : ויניצקי-סרוסי
טלפון : 025883035
דוא"ל : Vered@mail.huji.ac.il
פאקס :
אתר :
מחלקה : הפקולטה למדעי החברה, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

    [חיפוש חדש]