כרטיס סגל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

כרטיס סגל

תואר : פרופ'
שם פרטי : דוד
שם משפחה : ליכטשטיין
טלפון : 026758522
דוא"ל : davidli@ekmd.huji.ac.il
פאקס : 026439736
אתר : http://physiology.huji.ac.il/DavidLichtstein.asp
מחלקה : הפקולטה לרפואה

    [חיפוש חדש]