חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים

מר מיכאל פדרמן, יו"ר חבר הנאמנים.
פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה.
פרופ' מנחם בן-ששון, נגיד האוניברסיטה.
מר רונן בראל
מר הראל בית-און
מר מאיר דיין
גב' מקסין פסברג
מר דניאל פורמן
מר נחום איצקוביץ
מר יצחק מנור
גב' טלי ליפקין שחק
פרופ' יאפ ואן ריין
פרופ' חרמונה שורק
פרופ' משה טטר
מר משה וידמן
חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים