מבנה ארגוני | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מבנה ארגוני

מבנה האוניברסיטה

יושב ראש חבר הנאמנים: מר דן שלזינגר

נשיא:  פרופ' אשר כהן

רקטור: פרופ' ברק מדינה

סגן נשיא ומנכ"ל: מר ישי פרנקל

סגן נשיא למו"פ: פרופ' ראם סרי

סגן-נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים: מר יוסי גל

סגן נשיא לבין- לאומיות: פרופ' אורון שגריר

נגיד:  פרופ' מנחם בן-ששון

סגן-רקטור: פרופ' אסף פרידלר

סגנית רקטור: פרופ' ברטה לבבי-סיוון

מבקר:  מר צביקה איזנשטיין

דיקנים:

פרופ' דרור ורמן, הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' תמיר שפר, הפקולטה למדעי החברה

פרופ' מיכאיל קרייני, הפקולטה למשפטים

פרופ' ג'אי פיינברג, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

פרופ' יאיר וייס, דיקן ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

פרופ' בני חפץ, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית

פרופ' דינה בן יהודה, הפקולטה לרפואה

פרופ' אהרון פלמון, הפקולטה לרפואת שיניים

פרופ' צבי וינר, בית הספר למנהל עסקים

פרופ' מימי אייזנשטדט, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

פרופ' יהודה שביט, דקנט הסטודנטים

 

חברי הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית בירושלים

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מבנה ארגוני