מבנה ארגוני | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

מבנה ארגוני

מבנה האוניברסיטה

יושב ראש חבר הנאמנים: מר מיכאל פדרמן

נשיא:  פרופ' אשר כהן

סגן נשיא ומנכ"ל: גב' בילי שפירא

סגן נשיא למו"פ: פרופ' ישעיהו ארקין

סגן-נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים: מר יוסי גל

נגיד:  פרופ' מנחם בן-ששון

רקטור מ"מ: פרופ' אורון שגריר  

סגן-רקטור: פרופ' אורון שגריר

סגן-רקטור: פרופ' אסף פרידלר

מבקר:  מר צביקה איזנשטיין

דקנים:

פרופ' דרור ורמן, הפקולטה למדעי הרוח

פרופ' תמיר שפר, הפקולטה למדעי החברה

פרופ' מיכאיל קרייני, הפקולטה למשפטים

פרופ' ג'אי פיינברג, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

פרופ' יאיר וייס, דיקן ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

פרופ' שמואל וולף, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית

פרופ' דוד ליכטשטיין, הפקולטה לרפואה

פרופ' אהרון פלמון, הפקולטה לרפואת שיניים

פרופ' יהודה שביט, דקנט הסטודנטים

פרופ' צבי וינר, בית הספר למנהל עסקים

פרופ' מימי אייזנשטדט, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

 

חברי הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית בירושלים

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים

תמונה שמאלית 
מבנה ארגוני