הודעות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הודעות

מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטורט במרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה לשנה"ל תשע"ט

תאריך אחרון להגשה: 15.5.2018.

לפרטים לחצו כאן.

קול קורא לפרס בתחום חקר השואה

יום אחרון להגשה: 13.5.18

לפרטים לחצו כאן

קול קורא לפרס בתחום חקר הגזענות, האנטישמיות והמאבק נגדם

המועד האחרון להגשה: 13.5.18

לפרטים לחצו כאן

מלגות לתלמידי מוסמך מחקרי מצטיינים

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מכריזים על חלוקת מלגות מחיה דו-שנתיות ופטור משכר לימוד לתלמידים מצטיינים.

מועד סופי להגשת מועמדות: יוםב', 16באפריל, 2018.

לפרטים לחצו כאן.

קול קורא פרסים לתלמידים ולחוקרים מצטיינים על שם פרופסור רוברט ויסטריך ז"ל

קול קורא

פרסים לתלמידים ולחוקרים מצטיינים על שם פרופסור רוברט ויסטריך ז"ל לקידום המחקר בנושא האנטישמיות לאורך ההיסטוריה, בתמיכת קרן משפחת קנאפ תשע"ח

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון מתכבד להכריז על הענקת עד ארבעה פרסים, בשנה האקדמית תשע"ח, לחוקרים צעירים שמחקרם עוסק בנושא האנטישמיות על היבטיו השונים וההשוואתיים, בכל תחומי הידע: מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים ועוד, שעשויים לתרום להבנת תופעת האנטישמיות לאורך ההיסטוריה.

גובה הפרס : $2,500

 

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס תלמידי תארים מתקדמים (מ.א. מחקרי ותלמידי מחקר), וחוקרים צעירים בראשית דרכם האקדמית (עד שלוש שנים ממועד הגשת עבודת הדוקטור) של כל האוניברסיטאות בארץ.

להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:

1. עותק של עבודת תזה או עבודה סמינריונית בתואר שני במסלול המחקרי בציון של 95 ומעלה, עבודת דוקטור, מאמר.
2. שתי המלצות של חוקרים בכירים בתחום.
3. קורות חיים ופרטי התקשרות.
4. מכתב המועמד/ת המפרט את תרומת מחקרו/ה לחקר האנטישמיות הגזענות.

 

יש לשלוח את כל החומר המבוקש בקובץ אלקטרוני לכתובת:

martina.weisz@mail.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ 2018

אישור הגשה ישלח בתוך שבוע במייל חוזר.

תמונת קמפוס האוניברסיטה