הודעות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הודעות

קול קורא לדוקטורנטים בני החברה הערבית במדעים

מועד אחרון להגשה: 

2.9.2018

לחצו לפרטים בעברית ובערבית.

תמונת קמפוס האוניברסיטה