קול קורא פרסים לתלמידים ולחוקרים מצטיינים על שם פרופסור רוברט ויסטריך ז"ל | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

קול קורא פרסים לתלמידים ולחוקרים מצטיינים על שם פרופסור רוברט ויסטריך ז"ל

קול קורא

פרסים לתלמידים ולחוקרים מצטיינים על שם פרופסור רוברט ויסטריך ז"ל לקידום המחקר בנושא האנטישמיות לאורך ההיסטוריה, בתמיכת קרן משפחת קנאפ תשע"ח

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון מתכבד להכריז על הענקת עד ארבעה פרסים, בשנה האקדמית תשע"ח, לחוקרים צעירים שמחקרם עוסק בנושא האנטישמיות על היבטיו השונים וההשוואתיים, בכל תחומי הידע: מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים ועוד, שעשויים לתרום להבנת תופעת האנטישמיות לאורך ההיסטוריה.

גובה הפרס : $2,500

 

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס תלמידי תארים מתקדמים (מ.א. מחקרי ותלמידי מחקר), וחוקרים צעירים בראשית דרכם האקדמית (עד שלוש שנים ממועד הגשת עבודת הדוקטור) של כל האוניברסיטאות בארץ.

להגשת מועמדות יש לשלוח את המסמכים הבאים:

1. עותק של עבודת תזה או עבודה סמינריונית בתואר שני במסלול המחקרי בציון של 95 ומעלה, עבודת דוקטור, מאמר.
2. שתי המלצות של חוקרים בכירים בתחום.
3. קורות חיים ופרטי התקשרות.
4. מכתב המועמד/ת המפרט את תרומת מחקרו/ה לחקר האנטישמיות הגזענות.

 

יש לשלוח את כל החומר המבוקש בקובץ אלקטרוני לכתובת:

martina.weisz@mail.huji.ac.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ 2018

אישור הגשה ישלח בתוך שבוע במייל חוזר.

עברית