קול הקורא לפרויקט מבא"ר לשנה"ל תשע"ח 2017-2018. | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

קול הקורא לפרויקט מבא"ר לשנה"ל תשע"ח 2017-2018.

  החוג לבלשנות והמרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה 

שמחים להודיע על השקת פרויקט מבא"ר 

לפרטים לחצו כאן.

 

עברית