קול קורא לתלמידי מחקר מטעם המרכז ללימודי מוגבלות | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

קול קורא לתלמידי מחקר מטעם המרכז ללימודי מוגבלות

המלגה מיועדת לתלמידי/ות מחקר לתואר שני ו/או שלישי מכלל החוגים, המחלקות והפקולטות באוניברסיטה העברית בלבד, אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית
 
על המחקרים המוצעים להיות לאחר שלב אישור הצעת המחקר.
 
הגשת מועמדות תתקבל עד ה-1.3.17 בלבד.
 
עברית