חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר הוועד המנהל:

מר מיכאל פדרמן, יו"ר חבר הנאמנים

 

נציגי המוסד:

פרופ' אשר כהן, נשיא האוניברסיטה

פרופ' ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה

 

נציגי ציבור:

מר דניאל פורמן

מר יצחק מנור

מר מאיר דיין

גב' טלי ליפקין-שחק

מר רונן בראל

מר הראל בית און

מר נחום איצקוביץ

 

נציגי הסינט:

פרופ' משה טטר

פרופ' חרמונה שורק

פרופ' יאפ ואן ריין

 

 

משקיפים:

מר ישי פרנקל, מנכ"ל האוניברסיטה

פרופ' אורון שגריר

פרופ' ראם סרי

מר יוסי גל

מר ליאור אגאי

עו"ד פפי יקירביץ

 

Board of Managers

Public Members from Israel:

Mr. Daniel Furman

Mr. Yitzhak Manor

Mr. Meir Dayan

Mr. Nahum Itzkovitz

Mr. Ronen Barel

Mr. Harel Beit-On

Ms. Tali Lipkin-Shahak

 

Senate Representatives:

Prof. Moshe Tatar

Prof. Hermona Soreq

Prof. Jaap van Rijn

 

Ex-officio Members:

Mr. Michael Federmann, Chairman of the Board of Governors

Prof. Asher Cohen, President

Prof. Barak Medina

Prof. Oron Shagrir

Prof. Reem Sari

Mr. Yishai Fraenkel

Mr. Yossi Gal

Ms. Pepi Yekirevich

Mr. Lior Agai

חברי הוועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים