אירועים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים

אירועים

יוני 2017

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
יום ב', 29 במאי, 2017 - 13:00 עד יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:00
יום ה', 01 ביוני, 2017 (כל היום)
יום א', 04 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום)
יום א', 04 ביוני, 2017 - 16:00
יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ד', 07 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ג', 06 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ב', 05 ביוני, 2017 - 10:30
יום ב', 05 ביוני, 2017 - 18:30
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 10:00
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 14:30
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 16:00
יום ד', 07 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ד', 28 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ד', 07 ביוני, 2017 - 14:30
יום ד', 07 ביוני, 2017 - 18:15
יום ב', 12 ביוני, 2017 - 17:00
יום ב', 12 ביוני, 2017 - 18:30
יום ג', 13 ביוני, 2017 - 14:30
יום א', 18 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ג', 20 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ג', 20 ביוני, 2017 - 09:15
יום ד', 21 ביוני, 2017 - 20:00
יום ה', 22 ביוני, 2017 - 10:30
יום א', 25 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ה', 29 ביוני, 2017 (כל היום)
יום א', 25 ביוני, 2017 - 08:30
יום א', 25 ביוני, 2017 - 11:45
יום א', 25 ביוני, 2017 - 18:30
יום ב', 26 ביוני, 2017 - 10:30
יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:00

אין אירועים עתידיים

עמודים

Subscribe to אירועים