אירועים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים

אירועים

מרץ 2017

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
יום א', 26 בפברואר, 2017 (כל היום) עד יום ד', 01 במרץ, 2017 (כל היום)
יום ד', 01 במרץ, 2017 - 16:30
יום ה', 02 במרץ, 2017 - 09:00 עד יום ו', 03 במרץ, 2017 - 12:00
שבת, 04 במרץ, 2017 - 20:30
יום ב', 06 במרץ, 2017 - 13:00 עד יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:00
יום ג', 07 במרץ, 2017 - 09:00
יום ג', 07 במרץ, 2017 - 09:00
יום ד', 08 במרץ, 2017 - 08:30
יום ה', 09 במרץ, 2017 (כל היום)
יום א', 12 במרץ, 2017 (כל היום)
יום ב', 13 במרץ, 2017 (כל היום)
יום ב', 13 במרץ, 2017 (כל היום)
יום ג', 14 במרץ, 2017 - 16:00
יום ג', 14 במרץ, 2017 - 16:00
יום ג', 14 במרץ, 2017 - 19:30
יום ד', 15 במרץ, 2017 - 19:00
יום ו', 17 במרץ, 2017 (כל היום)
יום א', 19 במרץ, 2017 - 16:00 עד יום ד', 22 במרץ, 2017 - 20:00
יום ב', 20 במרץ, 2017 - 10:30
יום ב', 20 במרץ, 2017 - 14:30
יום ג', 21 במרץ, 2017 (כל היום)
יום ג', 21 במרץ, 2017 - 09:00
יום ג', 21 במרץ, 2017 - 15:30
יום ד', 22 במרץ, 2017 - 10:30
יום ד', 22 במרץ, 2017 - 11:00
יום ד', 22 במרץ, 2017 - 18:30
יום ה', 23 במרץ, 2017 - 10:30
יום ב', 27 במרץ, 2017 - 11:00
יום ב', 27 במרץ, 2017 - 13:00 עד יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:30
יום ג', 28 במרץ, 2017 - 12:15
יום ג', 28 במרץ, 2017 - 14:15
יום ג', 28 במרץ, 2017 - 14:15
יום ד', 30 באוגוסט, 2017 (כל היום)
יום ה', 31 באוגוסט, 2017 (כל היום)
יום ד', 13 בדצמבר, 2017 (כל היום)
יום ה', 14 בדצמבר, 2017 (כל היום)
יום א', 17 בדצמבר, 2017 (כל היום)
יום ב', 18 בדצמבר, 2017 (כל היום)

עמודים

Subscribe to אירועים