אירועים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים

אירועים

יוני 2017

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
יום ב', 29 במאי, 2017 - 13:00 עד יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:00
יום ה', 01 ביוני, 2017 (כל היום)
יום א', 04 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום)
יום א', 04 ביוני, 2017 - 16:00
יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ד', 07 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ב', 05 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ג', 06 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ב', 05 ביוני, 2017 - 10:30
יום ב', 05 ביוני, 2017 - 18:30
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 10:00
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 14:30
יום ג', 06 ביוני, 2017 - 16:00
יום ד', 07 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ד', 28 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ד', 07 ביוני, 2017 - 14:30
יום ד', 07 ביוני, 2017 - 18:15
יום ב', 12 ביוני, 2017 - 17:00
יום ב', 12 ביוני, 2017 - 18:30
יום ג', 13 ביוני, 2017 - 14:30
יום א', 18 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ג', 20 ביוני, 2017 (כל היום)
יום ג', 20 ביוני, 2017 - 09:15
יום ד', 21 ביוני, 2017 - 20:00
יום ה', 22 ביוני, 2017 - 10:30
יום א', 25 ביוני, 2017 (כל היום) עד יום ה', 29 ביוני, 2017 (כל היום)
יום א', 25 ביוני, 2017 - 08:30
יום א', 25 ביוני, 2017 - 11:45
יום א', 25 ביוני, 2017 - 18:30
יום ב', 26 ביוני, 2017 - 10:30
יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:00
יום ג', 29 באוגוסט, 2017 (כל היום)
יום ד', 30 באוגוסט, 2017 (כל היום)
יום ה', 31 באוגוסט, 2017 (כל היום)
יום ד', 13 בדצמבר, 2017 (כל היום)
יום ה', 14 בדצמבר, 2017 (כל היום)
יום א', 17 בדצמבר, 2017 (כל היום)

עמודים

Subscribe to אירועים