השיח הבלתי אפשרי: גדה, יו"ש ושטחים: השקת ספרם של ד"ר אלי פרידמן ופרופ' דליה גבריאלי נורי | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

השיח הבלתי אפשרי: גדה, יו"ש ושטחים: השקת ספרם של ד"ר אלי פרידמן ופרופ' דליה גבריאלי נורי

האוניברסיטה העברית שמחה להזמינכם להשקת ספרם של ד"ר אלי פרידמן ופרופ' דליה גבריאלי נורי:

"השיח הבלתי אפשרי: גדה, יו"ש ושטחים"

 
יום שלישי, 16 בינואר 2018, 14:00
 
ספריית מכון טרומן, האוניברסיטה העברית. הר הצופים, ירושלים 
 
 
יו“ר: ד“ר רוני שקד
 
14:00 התכנסות 
14:15 ברכות 
14:25-15:45 פרופ‘ נעמי חזן, מכון טרומן 
פרופ‘ תמר כתריאל, אוניברסיטת חיפה
פרופ‘ גדעון ארן, האוניברסיטה העברית
פרופ‘ זוהר קמפף, מכון טרומן
15:45 הצגת הספר ותגובות: ד“ר אלי פרידמן 
16:05 דברי סיכום: פרופ‘ דליה גבריאלי נורי
 
 
לפרטים נוספים - מכון טרומן: טל: 02-5882329 
 
מיקום ראשי 
הר הצופים
תאריך 
יום ג', 16 בינואר, 2018 - 14:00
השיח הבלתי אפשרי: גדה, יו"ש ושטחים: השקת ספרם של ד"ר אלי פרידמן ופרופ' דליה גבריאלי נורי