שמחת תורה | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

שמחת תורה

תאריך 
יום ה', 12 באוקטובר, 2017 (כל היום)
שמחת תורה