אירועים עבור 29/05/2017 | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

אירועים עבור 29/05/2017

אירועים

מאי 2017

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
יום ב', 01 במאי, 2017 (כל היום)
יום ב', 01 במאי, 2017 (כל היום)
יום ד', 03 במאי, 2017 - 18:00
יום ה', 04 במאי, 2017 - 10:00
יום ג', 09 במאי, 2017 - 19:00
יום ג', 09 במאי, 2017 - 19:00
יום ד', 10 במאי, 2017 (כל היום)
יום ד', 10 במאי, 2017 - 10:00
יום ד', 10 במאי, 2017 - 10:00
יום ד', 10 במאי, 2017 - 18:15
יום א', 14 במאי, 2017 (כל היום)
יום ב', 15 במאי, 2017 (כל היום)
יום ב', 15 במאי, 2017 (כל היום)
יום ב', 15 במאי, 2017 - 16:00
יום ג', 16 במאי, 2017 - 14:15
יום ג', 16 במאי, 2017 - 14:15
יום ד', 17 במאי, 2017 - 16:15
יום א', 21 במאי, 2017 - 13:30
יום ב', 22 במאי, 2017 (כל היום) עד יום ג', 23 במאי, 2017 (כל היום)
יום ב', 22 במאי, 2017 (כל היום)
יום ב', 22 במאי, 2017 (כל היום)
יום ג', 23 במאי, 2017 - 10:45
יום ד', 24 במאי, 2017 (כל היום)
יום ה', 25 במאי, 2017 - 14:00
יום ה', 25 במאי, 2017 - 14:00
יום ה', 25 במאי, 2017 - 18:30
יום ב', 29 במאי, 2017 - 13:00 עד יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:30
יום ב', 29 במאי, 2017 - 13:00 עד יום ב', 26 ביוני, 2017 - 13:00
יום ב', 29 במאי, 2017 - 17:30
יום ב', 29 במאי, 2017 - 18:00
יום ב', 29 במאי, 2017 - 18:30
יום ג', 30 במאי, 2017 (כל היום)
יום ד', 31 במאי, 2017 (כל היום)
יום ב', 29 במאי, 2017 - 13:00