Science Worship & Evolution's Secrets : Science Fiction Novel- ספרו החדש של פרופ' עבד חיג'אזי | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

Science Worship & Evolution's Secrets : Science Fiction Novel- ספרו החדש של פרופ' עבד חיג'אזי

18/12/2017

ברכות לפרופ' עבד חיג'אזי על יציאת ספרו לאור:

Science Worship & Evolution's Secrets : Science Fiction Novel

 

בספר פרופ'  חיג'אזי מאתגר את תיאורית האבולוציה ע"י הוכחה מדעית ולוגית כי אם מחשבים עם בינה מלכותית יטענו בעתיד שהם התפתחו דרך אבולוציה עצמאית, התאוריה שלהם תהיה יותר קבילה מבחינה מדעית מזו של בני האדם.

לצורך המחשה, פרופ' חיג'אזי מציג את הטעונים שלו בצורה של ספור של מדע בדיוני, בנוסף ל נספחים מדעיים טהורים שמסבירים את הבסיס המדעי הנטען בספר.

מוזמנים לקרוא עוד כאן.

תמונת כתבת חדשות 
Science Worship & Evolution's Secrets : Science Fiction Novel- ספרו החדש של פרופ' עבד חיג'אזי