ברכות לשלושת החוקרים מבית הספר לחינוך שזכו במימון מרכז מצויינות בתחום הלמידה המשמעותית. | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

ברכות לשלושת החוקרים מבית הספר לחינוך שזכו במימון מרכז מצויינות בתחום הלמידה המשמעותית.

27/11/2017

חוקרי בית הספר לחינוך יובילו שלושה מבין חמשת מרכזי המצוינות שזכו למימון בתחום הלמידה המשמעותית (ל-5 שנים):

דר' קריסטה אסטרחן:

למידה משמעותית באמצעות שיח לימודי פורה.

פרופ' ענת זוהר:

העמקת למידה משמעותית ברמה מערכתית: בחינת התרומה של הוראה מטפחת מטה קוגניציה, הכוונה עצמית בלמידה וידע אפיסטמולוגי לתכניות חדשניות שכבר פועלות בשדה.

פרופ' ברוך שוורץ:

חשיבה שיתופית בינתחומית מבוססת טקסטים ודמוקרטיה מתדיינת.

בהצלחה!

 

ברכות לשלושת החוקרים מבית הספר לחינוך שזכו במימון מרכז מצויינות בתחום הלמידה המשמעותית.