הדגש בלימודי מגדר- חדש בעברית | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
דלג לאתר בעברית
דלג לאתר באנגלית
דלג לאתר בערבית
דלג למפת אתר

הדגש בלימודי מגדר- חדש בעברית

13/07/2017

מרכז לייפר ללימודי מגדר מציע החל משנת הלימודים תשע"ח הדגש בלימודי מגדר.
קהל היעד קהל היעד של ההדגש הוא סטודנטים/ות  לתואר ראשון במסלול החד/חוגי במחלקות השונות בפקולטה למדעי החברה, למדעי הרוח ולמדעי הטבע. 

הסטודנטים/ות במסלול החד חוגי יוכלו לבחור במסגרת הלימודים המשלימים הדגש בלימודי מגדר במסגרתו ידרשו ללמוד 16 נ"ז.

לימודי מגדר בוחנים באופן בקורתי את ההבניות החברתיות של נשיות, גבריות והיחסים ביניהם, ואת הרלוונטיות של קטגוריית המגדר לתהליכים ברמת היחיד, הקבוצה, הארגון, החברה והתרבות בכללם. מרכז לייפר מציע החל משנת הלימודים תשע"ח הדגש בלימודי מגדר שמטרתו לרכז קורסים הניתנים בנושאי מגדר במחלקות השונות של הפקולטה למדעי החברה וכן  קורס מבוא, על מנת לאפשר לסטודנטים/יות מתעניינים/ות להעמיק את ידיעותיהם/ן בתחוםץ

 

ההדגש בנוי מקורס חובה בהיקף 4-3 (לבחירה אחד משתי אפשרויות):

- ארגונים מגדריים

- זכר ונקבה ברא אותם: מבטים ביקורתיים על המגדר והסדר החברתי החדש

 

ומקורסי בחירה מפקולטות שונות באוניברסיטה ביניהם בהיקף 13-12 נ"ז:
- מגדר ופוליטיקה

- מגדר בתקשורת במדיה חדשים וישנים

- השכלת נשים ברומנים של ג'ין אוסטין ושרלוט ברונטה

- היסטוריה של מגדר ומיניות בפרספקטיבה השוואתית

- מגדר ומיניות בסין המודרנית

- מגדר ומשפחה בקרב היהודים הספרדים

ועוד...

 

לפרטים נוספים: 02-5883056 או tamarya@savion.huji.ac.il     

הדגש בלימודי מגדר- חדש בעברית